online Βιβλιοπωλείο
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Close
Filters
Σύνθετη Αναζήτηση

Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases

ISBN: 9780323401814
Comprehensive in scope, yet concise and easy to manage, Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 5th Edition, by Drs. Sarah Long, Charles Prober, and Marc Fischer, is your go-to resource for authoritative information on infectious diseases in children and adolescents. A veritable "who's who" of global authorities provides the practical knowledge you need to understand, diagnose, and manage almost any pediatric infectious disease you may encounter.
€205,99
+ -
    • Includes coverage of the latest vaccine products, recommendations, and effectiveness as well as expanded diagnostics and therapies for autoinflammatory/periodic fever syndromes.

 

    • Covers emerging viruses such as Zika, Ebola, and EV-D68, as well as infectious risks of immunomodulating drugs and expanding antimicrobial resistance patterns.

 

 

    • Discusses expanding antimicrobial resistance patterns and new therapies for viral and fungal infections and resistant bacterial infections.

 

  • Expert Consult eBook version included with purchase. This enhanced eBook experience allows you to search all of the text, figures, images, videos (including video updates), glossary, and references from the book on a variety of devices.
    • Includes coverage of the latest vaccine products, recommendations, and effectiveness as well as expanded diagnostics and therapies for autoinflammatory/periodic fever syndromes.

 

    • Covers emerging viruses such as Zika, Ebola, and EV-D68, as well as infectious risks of immunomodulating drugs and expanding antimicrobial resistance patterns.

 

 

    • Discusses expanding antimicrobial resistance patterns and new therapies for viral and fungal infections and resistant bacterial infections.

 

  • Expert Consult eBook version included with purchase. This enhanced eBook experience allows you to search all of the text, figures, images, videos (including video updates), glossary, and references from the book on a variety of devices.

PART I: Understanding, Controlling, and Preventing Infectious Diseases

A. Epidemiology and Control of Infectious Diseases

1Principles of Epidemiology and Public Health

Lucy A. McNamara and Stacey W. Martin

 

2. Pediatric Healthcare Epidemiology

Jane D. Siegel and Judith A. Guzman-Cottrill

 

3. Infections Associated with Group Childcare

Jennifer P. Collins and Andi L. Shane

 

4. Infectious Diseases in Refugee and Internationally Adopted Children

Mary Allen Staat

 

B. Prevention of Infectious Diseases

 

5. Passive Immunization

Amanda F. Goddard and H. Cody Meissner

 

6. Active Immunization

Raymond A. Strikas, Alison C. Mawle, Larry K. Pickering, Walter A. Orenstein

 

7. Antimicrobial Chemoprophylaxis

John S. Bradley

 

8. Protection of Travelers

Kevin L. Schwartz and Jay S. Keystone

 

9. Immunologic Development and Susceptibility to Infection

Paul K. Sue, Michal Meir, and Maite de la Morena

 

10. Fever and the Inflammatory Response

Grant S. Schulert and Alexei A. Grom

 

PART II Clinical Syndromes and Cardinal Features of Infectious Diseases: Approach to Diagnosis and Initial Management

 

A. Septicemia, Toxin and Inflammation-Mediated Syndromes

11. The Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), Sepsis, and Septic Shock

Judith A. Guzman-Cottrill and Louise Elaine Vaz

 

12. Hemophagocytic Lymphohistiocytosis and Macrophage Activation Syndrome

Hayley A. Gans and David B. Lewis

 

 

B. Cardinal Symptom Complexes

 

13. Mucocutaneous Symptom Complexes

Sarah S. Long and Ishminder Kaur

 

14. Fever without Localizing Signs

Ravi Jhaveri and Eugene D. Shapiro

 

15. Prolonged, Recurrent, and Periodic Fever Syndromes

Kalpana Manthiram, Kathryn M. Edwards, and Sarah S. Long

 

16. Lymphatic System and Generalized Lymphadenopathy

Mary Anne Jackson and J. Christopher Day

 

17. Cervical Lymphadenitis and Neck Infections

Emily A. Thorell

 

18. Mediastinal and Hilar Lymphadenopathy

Mary Anne Jackson and J. Christopher Day

 

19. Abdominal and Retroperitoneal Lymphadenopathy

Angela L. Myers

20. Localized Lymphadenitis, Lymphadenopathy, and Lymphangitis

Angela L. Myers

 

21. Respiratory Tract Symptom Complexes

Kathleen McGann and Sarah S. Long

 

22. Abdominal Symptom Complexes

Ishminder Kaur

 

23. Neurologic Symptom Complexes

Geoffrey A. Weinberg and Robert Thompson-Stone

 

24. Musculoskeletal Symptom Complexes

C. Buddy Creech

 

C. Oral Infections and Upper and Middle Respiratory Tract Infections

 

25. Infections of the Oral Cavity

Jana Shaw

 

26. The Common Cold

Diane E. Pappas

 

27. Pharyngitis

John C. Arnold and Victor Nizet

 

28. Infections Related to the Upper and Middle Airways

Marc Tebruegge and Nigel Curtis

 

29. Otitis Media

Stephen I. Pelton

 

30. Otitis Externa and Necrotizing Otitis Externa

Thomas G. Boyce and Karthik Balakrishnan

 

31. Mastoiditis

Ellen R. Wald and James H. Conway

 

32. Sinusitis

Ellen R. Wald and Gregory P. DeMuri

 

D. Lower Respiratory Tract Infections

 

33. Bronchiolitis

H. Cody Meissner

 

34. Acute Pneumonia and its Complications

Chitra S. Mani

 

35. Persistent and Recurrent Pneumonia

Robert R. Wittler

 

36. Pneumonia in the Immunocompromised Host

Marvin B. Harper, Grace Lee, and Kenneth McIntosh

 

E. Cardiac and Vascular Infections

 

37. Endocarditis and Other Intravascular Infections

Stéphanie Levasseur and Lisa Saiman

 

38. Myocarditis

Christina A. Rostad and Joseph A. Hilinski


39. Pericarditis

Christina A. Rostad and Joseph A. Hilinski

 

F. Central Nervous System Infections

 

40 Acute Bacterial Meningitis beyond the Neonatal Period

Suresh Kumar Panuganti and Simon Nadel

 

41. Chronic Meningitis

Douglas Swanson and Christopher J. Harrison

 

42. Recurrent Meningitis

Robyn A. Livingston and Christopher J. Harrison

43. Aseptic and Viral Meningitis

Jin-Young Han and José R. Romero

 

44. Encephalitis

Carol Glaser and Karen C. Bloch

 

45. Para- and Postinfectious Neurologic Syndromes

Jonathan B. Strober and Carol Glaser

 

46. Focal Suppurative Infections of the Nervous System

Christopher J. Harrison

 

47. Eosinophilic Meningitis

Marian G. Michaels and Klara M. Posfay-Barbe

 

48. Urinary Tract Infections, Renal Abcess, and Other Complex Renal Infections

Michael Davenport and Linda M. Dairiki Shortliffe

 

G. Genitourinary Tract Infections

 

49. Sexually Transmitted Infection Syndromes

Margaret J. Blythe

 

50. Skin and Mucous Membrane Infections and Inguinal Lymphadenopathy

Monica E. Patton and Kimberly A. Workowski

 

51. Urethritis, Vulvovaginitis, and Cervicitis

Paula K. Braverman

 

52. Pelvic Inflammatory Disease

Eloisa Llata and Harold C. Wiesenfeld

 

53. Epididymitis, Orchitis, and Prostatitis

Noni E. MacDonald and William R. Bowie

 

54. Infectious Diseases in Child Abuse

Beth Emerson and Kirsten Bechtel

 

H. Gastrointestinal Tract Infections and Intoxications

 

55. Approach to the Diagnosis and Management of Gastrointestinal Tract Infections

Jumi Yi and Andi L. Shane

 

56. Viral Gastroenteritis

Eyal Leshem and Ben A. Lopman

 

57. Inflammatory Enteritis

David Blanco and Harpreet Pall

 

58. Necrotizing Enterocolitis

Kanecia Zimmerman and Daniel K. Benjamin, Jr.

 

59. Enteric Diseases Transmitted Through Food, Water, and Zoonotic Exposures

Karen P. Neil, Jonathan S. Yoder, Aron J. Hall, and Anna Bowen

 

I. Intra-abdominal Infections

 

60. Acute Hepatitis

Vahe Badalyan, Laurie Conklin and John D. Snyder

 

61. Chronic Hepatitis

Parvathi Mohan, Muhammad Khan, and John D. Snyder

 

62. Granulomatious Hepatitis

Beverly L. Connelly

 

63. Acute Pancreatitis

Beverly L. Connelly

 

64. Cholecystitis and Cholangitis

Beverly L. Connelly

 

65. Peritonitis

Shawn J. Rangel, Samuel E. Rice-Townsend, Mahima Karki, and R. Lawrence Moss

 

66. Appendicitis

Marion C. W. Henry and R. Lawrence Moss

 

67. Intra-Abdominal, Visceral, and Retroperitoneal Abscesses

Karen A. Diefenbach and R. Lawrence Moss

 

J. Skin and Soft-Tissue Infections

 

68. Superficial Bacterial Skin Infections and Cellulitis

Hillary S. Lawrence and Amy Jo Nopper

 

69. Erythematous Macules and Papules

Brittany S. Barros and Andrea L. Zaenglein

 

70. Vesicles and Bullae

James Treat

 

71. Purpura

Melissa Reyes and Lawrence F. Eichenfield

 

72. Urticaria and Erythema Multiforme

Kara N. Shah

 

73. Papules, Nodules and Ulcers

Jennifer L. Sorrell and Christine T. Lauren

 

74. Subcutaneous Tissue Infections and Abscesses

Catalina Matiz and Sheila Fallon Friedlander

75. Myositis, Pyomyositis, and Necrotizing Fasciitis

C. Buddy Creech

 

K. Bone and Joint Infections

 

76. Osteomyelitis

David K. Hong and Kathleen Gutierrez

 

77. Infectious and Inflammatory Arthritis

David K. Hong and Kathleen Gutierrez

 

78. Diskitis

David K. Hong and Kathleen Gutierrez

 

79. Transient Synovitis

C. Buddy Creech

 

L. Eye Infections

 

80. Conjunctivitis in the Neonatal Period (Ophthalmia Neonatorum)

Douglas R. Fredrick

 

81. Conjunctivitis beyond the Neonatal Period

Douglas R. Fredrick

 

82. Infective Keratitis

Douglas R. Fredrick

 

83. Infective Uveitis, Retinitis, and Chorioretinitis

Douglas R. Fredrick

 

84. Endophthalmitis

Douglas R. Fredrick

 

85. Preseptal and Orbital Infections

Ellen R. Wald

 

M. Infections Related to Trauma

 

86. Infection following Trauma

Sarah L. Wingerter

 

87. Infection following Burns

Jane M. Gould

 

88. Infection following Bites

Marvin B. Harper and Sarah Wingerter

 

89. Infections Related to Pets and Exotic Animals

Joseph A. Bocchini

 

90. Tickborne Infections

Kristina Bryant

 

N. Infections of the Fetus and Newborn

 

91. Clinical Approach to the Infected Neonate

Jessica E. Ericson and Daniel K. Benjamin, Jr

 

92. Bacterial Infections in the Neonate

Morven S. Edwards and Carol J. Baker

 

93. Viral Infections in the Fetus and Neonate

Robert F. Pass and Swetha Pinninti

 

94. Hospital-Associated Infections in the Neonate

Laura Sass and M. Gary Karlowicz

 

O. Infections and Transplantation

 

95. Infections in Solid Organ Transplant Recipients

Michael Green and Marian G. Michaels

 

96. Infections in Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients

Jorge Luján-Zilbermann and David M. Berman

 

P. Infections and Cancer

 

97. Fever and Granulocytopenia

Monica I. Ardura and Andrew Y. Koh

 

98. Infections in Children with Cancer

Monica I. Ardura and Andrew Y. Koh

 

Q. Infections Associated with Hospitalization and Medical Devices

 

99. Healthcare-Associated Infections

Jane M. Gould and Susan E. Coffin

 

100. Clinical Syndromes of Device-Associated Infections

Julia S. Sammons and Jeffrey S. Gerber

 

R. Infections in Patients with Deficient Defenses

 

101. Evaluation of the Child with Suspected Immunodeficiency

E. Stephen Buescher

 

102. Infectious Complications of Antibody Deficiency

Elisabeth E. Adderson

 

103. Complement in Control of Infectious Agents

Michael M. Frank

 

104. Infectious Complications of Dysfunction or Deficiency of Polymorphonuclear and Mononuclear Phagocytes

E. Stephen Buescher

 

105. Infectious Complications of Cell-Mediated Immunity Other than AIDS: Primary Immunodeficiencies

David B. Lewis

 

106. Infectious Complications in Special Hosts

Lara A. Danziger-Isakov, David A. Rosen, Jane L. Burns, and David A. Hunstad

 

107. Infections Related to Biologic Modifier Therapy

H. Dele Davies

 

108. Infectious Complications of Corticosteroid Therapy

Kari A. Simonsen and H. Dele Davies

 

S. Human Immunodeficiency Virus and the Acquired Immunodeficiency Syndrome

 

109. Epidemiology and Prevention of HIV Infection in Children and Adolescents

Jennifer S. Read

 

110 Immunopathogenesis of HIV-1 Infection

Grace M. Aldrovandi, Chiara Cerini, and Nicole H. Tobin

 

111. Diagnosis and Clinical Manifestations of HIV Infection

Paul Krogstad

 

112. Infectious Complications of HIV Infection

Allison L. Agwu and Russell B. Van Dyke

 

113. Chapter 113. Management of HIV Infection

George Kelly Siberry

 

PART III. Etiologic Agents of Infectious Diseases

 

A. Bacteria

 

114. Classification of Bacteria

Joseph W. St. Geme III and Katherine A Rempe

 

Gram-Positive Cocci

 

115. Staphylococcus aureus

Robert S. Daum

 

116. Staphylococcus epidermidis and Other Coagulase-Negative Staphylococci

Philip Toltzis

 

117. Classification of Streptococci

David B. Haslam and Joseph W. St. Geme III

 

118. Streptococcus pyogenes (Group A Streptococcus)

Victor Nizet and John C. Arnold

 

119. Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus)

Morven S. Edwards and Carol J. Baker

Proofs to Edwards

 

120. Enterococcus Species

David B. Haslam and Joseph W. St. Geme III

 

121. Viridans Streptococci, Abiotrophia and Granulicatella Species, and Streptococcus bovis Group

David B. Haslam and Joseph W. St. Geme III

 

122. Groups C and G Streptococci

David B. Haslam and Joseph W. St. Geme III

 

123. Streptococcus pneumoniae

Krow Ampofo and Carrie L. Byington

124. Other Gram-Positive, Catalase-Negative Cocci: Leuconostoc and Pediococcus Species

David B. Haslam and Joseph W. St. Geme III

 

Gram-NEGATIVE Cocci

 

125. Neisseria meningitidis

Andrew J. Pollard and Adam Finn

 

126. Neisseria gonorrhoeae

Katherine K. Hsu and Zoon Wangu

 

127. Other Neisseria Species

Zoon Wangu and Katherine K. Hsu

 

Gram-Positive BACILLI

 

128 Arcanobacterium haemolyticum

Denise F. Bratcher

 

129. Bacillus Species (Anthrax)

Denise F. Bratcher

 

130. Corynebacterium diphtheriae

Irini Daskalaki

 

131. Other Corynebacteria

Denise F. Bratcher

 

132. Listeria monocytogenes

Monica M. Farley

 

133. Other Gram-Positive Bacilli

Denise F. Bratcher

 

134. Mycobacterium tuberculosis

Silvia S. Chiang and Jeffrey R. Starke

 

135. Mycobacterium Species Non-tuberculosis

Marc Tebruegge and Nigel Curtis

 

136. Nocardia Species

Ellen Gould Chadwick and Richard B. Thomson, Jr.

 

ENTEROBACTERIACEAE: GRAM-NEGATIVE BACILLI

 

137. Escherichia coli

Edwin J. Asturias

 

138 Klebsiella and Raoultella Species

William J. Barson and Amy Leber

 

139. Klebsiella (Calymmatobacterium) granulomatis (Granuloma Inguinale)

Bradley P. Stoner

 

140. Enterobacter, Cronobacter, and Pantoea Species

Dennis J. Cunningham and Amy Leber

 

141. Citrobacter Species

Stella Antonara and Monica I. Ardura

 

142. Less Commonly Encountered Enterobacteriaceae

Joshua R. Watson, Rebecca Wallihan, and Stella Antonara

 

143 Plesiomonas shigelloides

Shai Ashkenazi

 

144. Proteus, Providencia, and Morganella Species

William J. Barson and Stella Antonara

 

145. Serratia Species

Eunkyung Song, Asuncion Mejias, and Stella Antonara

 

146. Salmonella Species

Megan E. Reller

 

147 Shigella Species

Shai Ashkenazi

 

148. Yersinia Species

Theresa J. Ochoa and Miguel O’Ryan

 

NONENTEROBACTERIACEAE: GRAM-NEGATIVE BACILLI

 

149 Acinetobacter Species

Guliz Erdem and Amy Leber

 

150 Aeromonas Species

Miguel O’Ryan and Yalda C. Lucero

 

151. Less Commonly Encountered Nonenteric Gram-Negative Bacilli

Michael T. Brady and Amy Leber

 

152. Eikenella, Pasteurella, and Chromobacterium Species

Guliz Erdem and Amy Leber

 

153. Moraxella Species

Eugene Leibovitz and David Greenberg

 

154. Pseudomonas Species and Related Organisms

Jane L. Burns

 

155. Pseudomonas aeruginosa

Paul J. Planet

 

156. Burkholderia cepacia Complex and Other Burkholderia Species

Jane L. Burns

 

157. Stenotrophomonas maltophilia

Jane L. Burns

 

158. Vibrio cholerae (Cholera)

Janell A. Routh, Almea Matanock, and Eric D. Mintz

 

159. Other Vibrio Species

Karen K. Wong and Patricia M. Griffin

 

GRAM-NEGATIVE COCCOBACILLI

 

160. Bartonella Species (Cat-Scratch Disease)

Jin-Young Han and Richard F. Jacobs

 

161. Brucella Species (Brucellosis)

Edward J. Young

 

162. Bordetella pertussis (Pertussis) and Other Bordetella Species

Sarah S. Long, Kathryn M. Edwards and Jussi Mertsola

 

163. Campylobacter jejuni and Campylobacter coli

Jumi Yi and Evan J. Anderson

 

164. Other Campylobacter Species

Bethany K. Sederdahl and Evan J. Anderson

 

165. Capnocytophaga Species

Lorry G. Rubin

 

166. Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae

Samir S. Shah

 

167. Chlamydia trachomatis

Toni Darville and G. Ingrid J. G. Rours

 

168. Chlamydophila (Chlamydia) psittaci (Psittacosis)

Preeta Krishnan Kutty

 

169. Coxiella burnetii (Q Fever)

Gilbert J. Kersh

 

170. EhrlichiaAnaplasma, and other members of the Family Anaplasmataceae

William L. Nicholson

 

171. Francisella tularensis (Tularemia)

Lorry G. Rubin

 

172. Haemophilus influenzae

Joseph W. St. Geme III and Katherine A Rempe

 

173. Other Haemophilus Species and Aggregatibacter Species

Emily Souder and Jennifer Vodzak

 

174. Helicobacter pylori

Luis A. Castagnini, Benjamin D. Gold, and Mark A. Gilger

 

175. Other Gastric and Enterohepatic Helicobacter Species

Jonathan D. Crews and, Mark A. Gilger

 

176. Kingella Species

Pablo Yagupsky

 

177. Legionella Species

Lorry G. Rubin

 

178. Rickettsia rickettsii (Rocky Mountain spotted fever)

Christopher D. Paddock and Gerardo Alvarez-Hernández

 

179. Other Rickettsia Species

Marina E. Eremeeva and Gregory Alan Dasch

 

180. Streptobacillus moniliformis (Rat-Bite Fever)

Lorry G. Rubin

 

181. Other Gram-Negative Coccobacilli

Lorry G. Rubin

 

TREPONEMATACEAE (SPIRAL ORGANISMS)

 

182. Treponema pallidum (Syphilis)

Sarah A. Rawstron and Sarah J. Hawkes

 

183. Other Treponema Species

Sarah A. Rawstron

 

184. Leptospira Species (Leptospirosis)

Eugene D. Shapiro

 

185. Borrelia burgdorferi (Lyme Disease)

Eugene D. Shapiro

 

186. Other Borrelia Species and Spirillum minus

Eugene D. Shapiro

 

ANAEROBIC BACTERIA

 

187. Anaerobic Bacteria: Classification, Normal Flora, and Clinical Concepts

Itzhak Brook and Sarah S. Long

 

188. Clostridium tetani (Tetanus)

Itzhak Brook

 

189. Clostridium botulinum (Botulism)

Sarah S. Long

 

190. Clostridium difficile

Nalini Singh and Karl Klontz

 

191. Other Clostridium Species

Itzhak Brook

 

192. Bacteroides and Prevotella Species and Other Anaerobic Gram-Negative Bacilli

Itzhak Brook

 

193. Fusobacterium Species

Neil Rellosa and Jennifer Vodzak

 

194. Anaerobic Cocci

Debrah Meislich and Anat Feingold

 

195. Anaerobic Gram-Positive Nonsporulating Bacilli (including Actinomycosis)

Anat R. Feingold and Debrah Meislich

 

MYCOPLASMA

 

196. Mycoplasma pneumoniae

Samir S. Shah

 

197. Other Mycoplasma Species

Samir S. Shah

 

198. Ureaplasma urealyticum

Samir S. Shah

 

DISEASES OF POSSIBLE INFECTIOUS OR UNKNOWN ETIOLOGY

 

199. Kawasaki Disease

Anne H. Rowley

 

200. Chronic Fatigue Syndrome

Gary S. Marshall and Bryan D. Carter

 

B. Viruses

 

201. Classification of Human Viruses

Robert David Siegel

 

DNA VIRUSES: POXVIRIDAE

 

202. Poxviridae

Brett W. Petersen

 

DNA VIRUSES: HERPESVIRIDAE

 

203. Introduction to Herpesviridae

David W. Kimberlin and Charles G. Prober

 

204. Herpes Simplex Virus

David W. Kimberlin and Charles G. Prober

 

205. Varicella-Zoster Virus

Ann M. Arvin

 

206. Cytomegalovirus

Robert F. Pass

 

207. Human Herpesviruses 6 and 7 (Roseola, Exanthem Subitum)

Mary T. Caserta

 

208. Epstein-Barr Virus (Mononucleosis and Lymphoproliferative Disorders)

Ben Z. Katz

 

209. Human Herpesvirus 8 (Kaposi Sarcoma-Associated Herpesvirus)

Mary T. Caserta

 

DNA VIRUSES: ADENOVIRIDAE

 

210. Adenoviruses

Upton D. Allen and Gail J. Demmler-Harrison

 

DNA VIRUSES: PAPOVAVIRIDAE

 

211. Human Papillomaviruses

Loris Y. Hwang and Anna-Barbara Moscicki

 

212. BK, JC, and Other Human Polyomaviruses

Suchitra Rao

 

DNA VIRUSES: HEPADNAVIRIDAE

 

213. Hepatitis B and Hepatitis D Viruses

Melissa Collier and Sarah Schillie

DNA VIRUSES: PARVOVIRIDAE

 

214. Human Parvoviruses
Kevin E. Brown

 

RNA VIRUSES: REOVIRIDAE

 

215. Coltivirus (Colorado Tick Fever)

J. Erin Staples and Marc Fischer

 

216. Rotaviruses

Catherine Yen and Margaret M. Cortese

 

RNA VIRUSES: TOGAVIRIDAE, FLAVIVIRIDAE, AND BUNYAVIRIDAE

 

217. Togaviridae: Alphaviruses

J. Erin Staples and Ann M. Powers

 

218. Flaviviruses

Susan L. Hills and Marc Fischer

 

219. Bunyaviruses

Barbara Knust and Marc Fischer

 

220. Hepatitis C Virus

Melissa G. Collier, Deborah Holtzman, and Scott D. Holmberg

 

221. Rubella Virus

Yvonne A. Maldonado and Avinash K. Shetty

 

RNA VIRUSES: CORONAVIRIDAE

 

222. Human Coronaviruses

Susan M. Poutanen

 

RNA VIRUSES: PARAMYXOVIRIDAE

 

223. Parainfluenza Viruses

Asunción Mejías and Octavio Ramilo

 

224. Mumps Virus

Yvonne A. Maldonado and Avinash K. Shetty

Proofs to Shetty

 

225. Respiratory Syncytial Virus

H. Cody Meissner

 

226Human Metapneumovirus

Jennifer E. Schuster and John V. Williams

 

227. Rubeola Virus (Measles and Subacute Sclerosing Panencephalitis)

Yvonne A. Maldonado and Avinash K. Shetty

Proofs to Maldonado

 

RNA VIRUSES: RHABDOVIRIDAE

 

228. Rabies Virus

Rodney E. Willoughby, Jr

 

RNA VIRUSES: ORTHOMYXOVIRIDAE

 

229. Influenza Viruses

Fatimah S. Dawood and Joseph Bresee

 

RNA VIRUSES: ARENAVIRIDAE AND FILOVIRIDAE

 

230. Filoviruses and Arenaviruses

Margot Anderson and Daniel G. Bausch

 

RNA VIRUSES: RETROVIRIDAE

 

231. Introduction to Retroviridae

Katherine Luzuriaga

 

232. Human T-Cell Lymphotropic Viruses

Katherine Luzuriaga

 

233. Human Immunodeficiency Virus

Katherine Luzuriaga

 

RNA VIRUSES: PICORNAVIRIDAE

 

234. Introduction to Picornaviridae

Kevin Messacar, John F. Modlin, and Mark J. Abzug

 

235. Polioviruses

Stephanie B. Troy and Yvonne A. Maldonado

 

236. Enteroviruses and Parechoviruses

Kevin Messacar, John F. Modlin and Mark J. Abzug

 

237. Hepatitis A Virus

Melissa G. Collier and Noele P. Nelson

238. Rhinoviruses

Diane E. Pappas and J. Owen Hendley

 

RNA VIRUSES: CALICIVIRIDAE

 

239. Caliciviruses

Aron J. Hall

 

240. Astroviruses

Jacqueline E. Tate

 

241. Hepatitis E Virus

Eyasu H. Teshale

 

C. Fungi

 

242. Classification of Fungi

Thomas F Patterson and Deanna A Sutton

 

243. Candida Species

P. Brian Smith and William J. Steinbach

 

244. Aspergillus Species

William J. Steinbach

 

245. Agents of Hyalohyphomycosis and Phaeohyphomycosis

Thomas F. Patterson and Deanna A. Sutton

 

246. Agents of Mucormycosis

Thomas F. Patterson and Deanna A. Sutton

 

247. Malassezia Species

Deanna A. Sutton and Thomas F. Patterson

 

248. Sporothrix schenckii complex (Sporotrichosis)

Thomas F. Patterson and Deanna A. Sutton

 

249. Cryptococcus Species

George R. Thompson III and Thomas F. Patterson

 

250. Histoplasma capsulatum (Histoplasmosis)

John C. Christenson

 

251. Pneumocystis jirovecii

Francis Gigliotti and Terry W. Wright

 

252. Blastomyces dermatitidis (Blastomycosis)

Gregory M. Gauthier and Bruce S. Klein

 

253. Coccidioides immitis and Coccidioides posadasii (Coccidioidomycosis)

George R. Thompson III

 

254. Dermatophytes and Other Superficial Fungi

Tanya Greywal and Sheila Fallon Friedlander

 

255. Agents of Eumycotic Mycetoma: Pseudallescheria boydii (Anamorph Scedosporium apiospermum)

Elaine G. Cox and John J. Manaloor

 

D. Human Parasites and Vectors

 

256. Classification of Parasites

Peter J. Hotez

 

257. Ectoparasites (Lice and Scabies)

Dirk M. Elston

 

PROTOZOA

 

258. Babesia Species (Babesiosis)

Kristina N. Feja

 

259. Balantioides coli (formerly Balantidium coli)

Katerina Jirku-Pomajbíková and C. Rune Stensvold

 

260. Blastocystis

Christen R. Stensvold

 

261. Cryptosporidium Species

Mohammed Nael Mhaissen and Patricia M. Flynn

 

262. Endolimax nana

Casper S. Poulsen and Christen R. Stensvold

 

263. Entamoeba histolytica (Amebiasis)

Joanna Nelson and Upinder Singh

 

264. Other Entamoeba, Amebas, and Intestinal Flagellates

Joanna Nelson and Upinder Singh

 

265. Giardia intestinalis (Giardiasis)

Matthew Washam and Robert W. Frenck

 

266. Isospora and Cyclospora Species

Mohammed Nael Mhaissen and Patricia M. Flynn

 

267. Leishmania Species (Leishmaniasis)

Moshe Ephros and Naomi E. Aronson

 

268. Microsporidia

Mohammed Nael Mhaissen and Patricia M. Flynn

269. Naegleria fowleri

Joanna Nelson and Upinder Singh

 

270. Acanthamoeba Species

Joanna Nelson and Upinder Singh

 

271. Plasmodium Species (Malaria)

Julie Gutman and Paul M. Arguin

 

272. Sarcocystis Species

Douglas H. Esposito

 

273. Toxoplasma gondii (Toxoplasmosis)

Despina Contopoulos-Ioannidis and Jose G. Montoya

 

274. Trichomonas vaginalis

Elissa Meites and Kimberly A Workowski

275. Trypanosoma Species (Trypanosomiasis)

Amelia B. Thompson and Andres F. Camacho-Gonzalez

 

NEMATODES

 

276. Intestinal Nematodes

Julie R. Harris and Peter J. Hotez

 

277. Tissue Nematodes

Daniel Griffin and Dickson Despommier

 

 

278. Chapter 278. Blood and Tissue Nematodes (Filarial Worms)

LeAnne M. Fox

 

CESTODES

 

279. Diphyllobothrium, Dipylidium, and Hymenolepis Species

Susan P. Montgomery and Frank O. Richards, Jr

 

280. Taenia solium, Taenia asiatica, and Taenia saginata (Taeniasis and Cysticercosis)

Natalie J. M. Dailey Garnes, A. Clinton White, Jr, and Jose A. Serpa

 

281. Echinococcus Species (Agents of Echinococcosis)

Pedro L. Moro and Paul Cantey

 

282. Taenia (Multiceps) multiceps and Taenia serialis (Coenurosis)

Natalie J. M. Dailey Garnes, Jose A. Serpa, and A. Clinton White, Jr

 

TREMATODES

 

283. Intestinal Trematodes

LeAnne M. Fox

 

284. ClonorchisOpisthorchisFasciola, and Paragonimus Species

Jeffrey L. Jones

 

285. Blood Trematodes (Schistosomiasis)

Susan P. Montgomery and Frank O. Richards, Jr

 

Part IV: Laboratory Diagnosis and Therapy of Infectious Diseases

 

A. The Clinician and the Laboratory

 

286. Laboratory Diagnosis of Infection due to BACTERIA, FUNGI, PARASITES, AND RICKETTSIAE

John C. Christenson, E. Kent Korgenski, and Ryan F. Relich

 

287. Laboratory Diagnosis of Infection Due to Viruses, Chlamydia, Chlamydophila, and Mycoplasma

Tony Mazzulli

 

288. Laboratory Manifestations of Infectious Diseases

Sarah S. Long and Jennifer Vodzak

 

B. Anti-Infective Therapy

 

289. Principles of Anti-Infective Therapy

John S. Bradley and Sarah S. Long

 

290. Mechanisms and Detection of Antimicrobial Resistance

Kevin Alby and Melissa B. Miller

 

291. Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Basis of Optimal Antibiotic Therapy

Michael N. Neely and Michael D. Reed

 

292. Antimicrobial Agents

Jason B. Sauberan and John S. Bradley

 

293. Antifungal Agents

Rachel L. Wattier and William J. Steinbach

 

294. Topical Antimicrobial Agents

Ishminder Kaur and Jane M. Gould

 

295. Antiviral Agents

David W. Kimberlin

 

296. Antiparasitic Agents

Edward T. Ryan

Προδιαγραφές προϊόντων
Εξώφυλλο Σκληρό
Σελίδες 1688
Έκδοση
Ημ. Έκδοσης 03/08/2017
Εικόνες 659 illustrations (351 in full color)
Εκδότες Elsevier
Γράψτε τη δική σου αξιολόγηση
  • Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν σχόλια
  • Κακή
  • Άριστη
Προδιαγραφές προϊόντων
Εξώφυλλο Σκληρό
Σελίδες 1688
Έκδοση
Ημ. Έκδοσης 03/08/2017
Εικόνες 659 illustrations (351 in full color)
Εκδότες Elsevier
ISBN 9780323401814